Mekanisk sönderdelning

Klippknivskvarnen skall köras enligt de anvisningar som ges för spröda, abresiva arbetsmaterial.


Arbetsmaterialet skall sönderdelas enligt följande placering i ett sönderdelningsklassificeringssystem (baserat på skjuvrovning). GMT uppträder som ett typ II material i en klippknivskvarn.